ლაბორატორიულ თაგვებში ავთვისებიანი სიმსივნის მოდელის შექმნა: კვლევის დასაწყისი

  დღეს “ახალგაზრდულმა სამეცნიერო გაერთიანებამ” (YSU) დავიწყეთ მნიშვნელოვანი კვლევის განხორციელება, რომელიც ტარდება ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ბაზაზე. ჩვენი კვლევა თანამედროვე მედიცინის ერთ-ერთ აქტუალურ დარგს – ონკოლოგიას ეხება. დღეს ჩვენ ლაბორატორიულ თაგვებში შევიყვანეთ ერლიხის კარცინომის უჯრედები, რითიც თაგვებში შევქმნით ავთვისებიანი სიმსივნის მოდელს და სხვადასხვა პირობებში შევაფასებთ სიმსივნური უჯრედების ზრდის განვითარების დინამიკას. სტუდენტების მიერ ამ სახის…