ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანება რეგულარულად ატარებს კონფერენციებს სხვადასხვა მნიშვნელოვან თემაზე, სადაც ახალგაზრდები ერთმანეთს უზიარებენ თავიანთ ცოდნასა და გამოცდილებას. ამ გვერდზე ქვეყნდება ინფორმაცია დაანონსებული კონფერენციების შესახებ.