ახალგაზრდების ზოგადი, პიროვნული და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ჩვენ ვატარებთ ტრენინგებს, სემინარებსა და სამუშაო შეხვედრებს, რომელთა შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ გვერდზე.

 

 

* უახლოეს მომავალში ტრენინგი არ არის დაგეგმილი. მომავალი ტრენინგების ანონსი გამოქვეყნდება ჩვენს ფეისბუქზე და ამ გვერდზე.