ახალგაზრდების ზოგადი, პიროვნული და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ჩვენ ვატარებთ ტრენინგებს, სემინარებსა და სამუშაო შეხვედრებს, რომელთა შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ გვერდზე.