მიიღეთ ინფორმაცია ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანების სტრუქტურული ერთეულების, მათი დანიშნულების, საქმიანობისა და წევრების შესახებ.

უმაღლესი საბჭო
ყველა სტრუქტურული ერთეულის თავმჯდომარეებისგან შემდგარი საბჭო, სადაც განიხილება გაერთიანების სტრატეგია და მუშაობის პრინციპები.
ვრცლად
პრეზიდენტის აპარატი
გაერთიანების აღმასრულებელი ერთეული, რომელიც უძღვება გაერთიანების სამეცნიერო და ადმინისტრაციულ საქმიანობას.
ვრცლად
კლუბი ``ვიტალისი``
სტუდენტური სამეცნიერო-კვლევითი კლუბი ``ვიტალისი``
ვრცლად
მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი
ევროპის ფსიქიატრიის რეზიდენტთა ფედერაციის (EFPT) ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში
ვრცლად
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჯგუფი
გლობალური ჯანდაცვა, ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი
ვრცლად
რედაქტორთა ჯგუფი
“ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანების სამედიცინო ჟურნალი”
ვრცლად
ტრენინგ ცენტრი
არაფორმალური განათლება, ტრენინგები, ვორქშოფები, სასწავლო კურსები და ა. შ.
ვრცლად