ახალგაზრდები მეცნიერებისთვის

ახალგაზრდული პროექტები და აქტივობები საზოგადოებაში მეცნიერების პოლულარიზაციისა და განვითარების მიზნით.

განვითარებაზე ორიენტირებული გუნდი

ჩვენს გუნდში შეხვდებით სხვადასხვა ეროვნების, ასაკისა თუ პროფესიული ინტერესების მქონე ახალგაზრდებს, რომლებიც ერთი მისიის ირგვლივ არიან გაერთიანებული.

წარმატება და აღიარება

ჩვენი გაერთიანება 2014 წლიდან მოღვაწეობს და მისი საქმიანობა აღიარებულია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე, საზღვარგარეთ.

საქმიანობის ფართო არეალი

ჩვენი საქმიანობის არეალი საკმაოდ მრავალფეროვანია: კვლევები, პუბლიკაციები, კონფერენციები, ტრენინგები, სამეცნიერო მედია, საგანმანათლებლო პროექტები, საქველმოქმედო ღონისძიებები და ა. შ.

ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანების მისიაა:

  • ახალგაზრდების მიერ საზოგადოებაში მეცნიერების პოლულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობა.
  • ახალგაზრდების ზოგადი, პიროვნული და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.
  • ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისა და საზოგადოების ინტელექტუალური, მორალური და კულტურულ-სოციალური განვითარების ხელშეწყობა.

ჩვენი ღირებულებები

დამოუკიდებლობა

დაარსების დღიდან ჩვენი ორგანიზაცია თავის საქმიანობას სრულყოფილად წარმართავს, როგორც ფინანსური, ასევე, ადამიანური და ინტელექტუალური რესურსების თვალსაზრისით.

ხარისხი

ჩვენი გაერთიანება დაარსების დღიდანვე მიისწრაფვის ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელებაზე, რომლებიც მათი თემატიკის შესაბამისი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით იქნება ჩატარებული.

წევრები, როგორც ჩვენი საქმიანობის ცენტრი

ჩვენს ორგანიზაციის წევრობა მოხალისეობრივია, თავისუფალია, წევრობა ნებაყოფლობითია. გარდა ცოდნის გაღრმავებისა, ისინი ივითარებენ საორგანიზაციო და მენეჯერულ უნარებს, აქ მიიღებული გამოცდილება ჩვენს არაერთ წევრს დაეხმარა კარიერულ წინსვლასა და სხვადასხვა კომპანიაში დასაქმებაში.

განვითარების თანაბარი შესაძლებლობები

ჩვენი გაერთიანების ნებისმიერ წევრს აქვს შესაძლებლობა, მაქსიმალურად ჩაერთოს ორგანიზაციის მართვაში და გახდეს ჩვენი გუნდის ლიდერი.

სოციალური პასუხისმგებლობა

გარდა სამეცნიერო საქმიანობისა, ჩვენ ვიღებთ სოციალურ პასუხისმგებლობას, რაც მათ შორის მოიცავს საქველმოქმედო ღონისძიებებს, გარემოს დაცვას, მნიშვნელოვან საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.

ჩვენი გაერთიანება ფოტოებში

შემოგვიერთდით !

მრავალფეროვანი აქტივობები

მულტიდისციპლინარული გუნდი

მოქნილი და კომფორტული სამუშაო გარემო

არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობის გამოცდილება

გუნდის სოციალური ცხოვრება

5 მიზეზი, თუ რატომ უნდა გახდეთ ჩვენი გუნდის წევრი

ჩაერთოთ სხვადასხვა სახის აქტივობებში: კონფერენციები, კვლევები, ტრენინგები, სამეცნიერო ჟურნალი, პოპულარული მედია, საქველმოქმედო პროექტები.
მულტიდისციპლინურ გუნდში მუშაობით გაიღრმავოთ ცოდნა, განივითაროთ საორგანიზაციო და მენეჯერული უნარები.
ისარგებლოთ მოქნილი და კომფორტული სამუშაო გარემოთი: ჩვენი საქმიანობის უმეტესი ნაწილი ხორციელდება დისტანციურად და საქმისწარმოების 95% ელექტრონიზებულია.
არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობის გამოცდილებასთან ერთად თქვენ მიერ გაწეული შრომის სანაცვლოდ გაერთიანებისგან მიიღოთ რეკომენდაცია და მხარდაჭერა თქვენს კარიერულ წინსვლაში.
გაიზიაროთ გუნდის სოციალური ცხოვრება: შეიძინოთ მეგობრები და შეუერთდეთ მათ სხვადასხვა გუნდურ აქტივობაში – ჩვენ ხშირად ვაწყობთ ექსკურსიებს, შემეცნებით ტურებს და ა. შ.

სტრუქტურული ერთეულები

null

კლუბი ``ვიტალისი``

სტუდენტური სამეცნიერო-კვლევითი კლუბი ``ვიტალისი``

null

მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი

EFPT-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში

null

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჯგუფი

გლობალური ჯანდაცვა, ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი

null

ყველა სტრუქტურული ერთეული