კონფერენციები

კონფერენციები სხვადასხვა მნიშვნელოვან თემაზე, სადაც ახალგაზრდები ერთმანეთს უზიარებენ თავიანთ ცოდნასა და გამოცდილებას

ტრენინგები

ტრენინგები, სემინარები და სამუშაო შეხვედრები, რომლებიც მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ზოგადი, პიროვნული და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას

კვლევები

მიმოხილვითი, ფუნდამენტური და ლაბორატორიული კვლევები, რომელთა შედეგებიც შესაძლოა საზოგადოების კეთილდღეობისთვის იქნეს გამოყენებული

სამეცნიერო ჟურნალი

პირველი ახალგაზრდული სამედიცინო-სამეცნიერო ჟურნალი საქართველოში, სადაც ახალგაზრდები პირველ ნაბიჯებს დგამენ სტატიების გამოქვეყნებაში

საჯარო ლექციები

ღია შეხვედრები, სადაც სხვადასხვა მიმართულების დარგის ექსპერტები ახალგაზრდებს აწვდიან ინფორმაციას მათთვის საინტერესო სამეცნიერო თემებზე

სამეცნიერო მედია

ოფიციალურ წყაროებზე და სამეცნიერო მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაციის გავრცელება საზოგადოებისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხებზე

სოციალური პროექტები

საქველმოქმედო და სოციალური ხასიათის პროექტები

საგანმანათლებლო პროექტები

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სხვადასხვა პრობლემურ საკითხზე