კლუბ “ვიტალისის” პირველი კვლევა გამოქვეყნდა

კლუბ “VITALIS”-ს სამეცნიერო მუშაობის მხრვივ პირველი წარმატება ხვდა წილად – C ჯუფის კვლევამ “დროისა და სივრცის აღქმის ილუზიები”  მზის სინათლე იხილა ივ. თარხნიშვილის სახელობის სამეცნიერო საზოგადოების მიერ განხორციელებულ სტუდენტთა 76-ე სამეცნიერო-კვლევითი კონფერენციაზე.  ნაშრომმა აუდიტორიის მხრიდან საკმაო მოწონება და ინტერესი დაიმსახურა. ნაშრომში სტუდენტები შეეცადნენ, დროისა და სივრცის აღქმის ილუზიები დაეკავშირებინდათ დიმიტრი უზნაძის “განწყობის თეორიასთან”, თუ როგორი შედეგები…