წევრების მიღება “ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანების ტრენინგ ცენტრის” საორგანიზაციო ჯგუფში

იწყება წევრების მიღება “ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანების ტრენინგ ცენტრის” საორგანიზაციო ჯგუფში. ცენტრის მიზანია არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ტრენინგების, ვორქშოფების, მოკლევადიანი სასწავლო კურსების, სემინარების, საჯარო დისკუსიებისა და ლექციების, ღია ონლაინ ლექციების წარმართვით. ტრენინგ ცენტრი იხელმძღვანელებს “სტანდარტების ამერიკული ნაციონალური ინსტიტუტის” (ANSI) მიერ აღიარებული “უწყვეტი განათლებისა და ტრენინგების საერთაშორისო აკრედიტორის” (IACET) სტანდარტებით და გასცემს საერთაშორისოდ აღიარებულ სერთიფიკატებს. საქმიანობა მოხალისეობრივია…