დღეს აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების საერთაშორისო დღეა.

160 ბავშვიდან ერთს აქვს აუტისტური სპექტრის აშლილობა. აუტიზმი თავს იჩენს ბავშვობის ასაკში და უმეტეს შემთხვევაში გრძელდება მოზარდობისა და ზრდასრულობისას.

მას გამოხატვის სხვადასხვა ხარისხი ახასიათებს და ძირითადად ვლინდება:

🛑 სოციალური ქცევის, კომუნიკაციისა და მეტყველების უნარის დაქვეითებით.

🛑 ინდივიდისათვის განსაზღვრული ინტერესებისა და აქტივობების მცირე რაოდენობით, რომელსაც აუტიზმის მქონე ადამიანი განუწყვეტლივ იმეორებს.

აუტიზმის მქონდე ადამიანები ხშირად არიან მსხვერპლი სტიგმის, დისკრიმინაციისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის. ეს უნდა შეწყდეს!

* ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადება