გლობალური ჯანმრთელობა და მედიცინა, მე-6 კონფერენცია

დაავადებათა კონტროლი და პრევენცია, მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სამედიცინო მომსახურების მონიტორინგი და ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება