უმაღლესი საბჭო დაკომპლექტებულია სტრუქტურული ერთეულების თავმჯდომარეებისგან. საბჭო იკრიბება გარკვეული პერიოდულობით, სადაც განიხილება გაერთიანების სტრატეგია და მუშაობის პრინციპები. საბჭოს საქმიანობის წესს განსაზღვრავს გაერთიანების წესდება და შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტები.

დეტალური ინფორმაცია საბჭოს საქმიანობის შესახებ ამ გვერდზე განთავსდება მოგვიანებით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მოგვწეროთ კონტაქტის გვერდზე არსებული ფორმის მეშვეობით ან დაგვირეკოთ იმავე გვერდზე მითითებულ ნომრებზე.