გახდით ჩვენი გუნდის წევრი!

ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანება გლობალური ჯანდაცვის, ეპიდემიოლოგიისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხებით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს იწვევს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჯგუფში გასაწევრიანებლად.

ჯგუფის მიზანია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროთი დაინტერესებულმა ახალგაზრდებმა შეიძინონ მეცნიერულ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ცოდნა საქართველოსა და მსოფლიოს წინაშე ჯანდაცვის სფეროში არსებული გამოწვევების დასაძლევად, განივითარონ თავიანთი სამეცნიერო და პროფესიული უნარები; ასევე, ხელი შეუწყონ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საკითხებზე.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჯგუფის საქმიანობის ძირითადი არეალი: კვლევითი და საგანმანათლებლო პროექტები, კონფერენციები, მნიშვნელოვან საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი აქტივობები და ა. შ.

ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანება არის ენთუზიაზმით სავსე ახალგაზრდების ორგანიზაცია, რომელთა მისიაა ახალგაზრდების მიერ საზოგადოებაში მეცნიერების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობა, ასევე, ახალგაზრდების ზოგადი, პიროვნული და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.

კანდიდატები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ კრიტერიუმებს:

 • განათლება – ქვემოთ ჩამოთვლილი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამებიდან ერთ-ერთის კურსდამთავრებული, არანაკლებ III კურსის სტუდენტი ან მაგისტრანტი:
  • საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
  • ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი
  • ეპიდემიოლოგია
  • ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
  • დიპლომირებული მედიკოსი
 • ინგლისური ენის სასაუბრო და წერითი უნარები (არანაკლებ B2 დონისა)

დამატებითი ინფორმაცია

ანონსი ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე: https://www.facebook.com/ysu.ge/posts/2826236264296822

განაცხადის შევსების ბოლო ვადაა 2021 წლის 17 თებერვალი.