პრეზიდენტის აპარატი არის გაერთიანების აღმასრულებელი ერთეული, რომელიც უძღვება გაერთიანების სამეცნიერო და ადმინისტრაციულ საქმიანობას. პრეზიდენტის აპარატს ხელმძღვანელობს უშუალოდ გაერთიანების პრეზიდენტი თავის ვიცე პრეზიდენტებთან ერთად.

დეტალური ინფორმაცია პრეზიდენტის აპარატის საქმიანობის შესახებ ამ გვერდზე განთავსდება მოგვიანებით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მოგვწეროთ კონტაქტის გვერდზე არსებული ფორმის მეშვეობით ან დაგვირეკოთ იმავე გვერდზე მითითებულ ნომრებზე.