კონფერენციის სახელწოდება

გლობალური ჯანმრთელობა და მედიცინა

ჩატარების თარიღი და ადგილი

2018 წლის 6 მაისი, სასტუმრო იოტა

კონფერენციის მოკლე აღწერა

იქედან გამომდინარე, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ძალზედ სწრაფად განვითარებად დისციპლინას წარმოადგენს, ამ სფეროში მიმდინარე ცვლილებები გადამწყვეტ როლს ანიჭებს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის, მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, სამედიცინო მომსახურების მონიტორინგისა და ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასების საკითხებს, რაც კიდევ ერთხელ ცხადჰყოფს კონფერენციის აქტუალობასა და მნიშვნელობას.

კონფერენციის პარტნიორები

  • სტუდენტური სამეცნიერო-კვლევითი კლუბი “ვიტალისი”.
  • საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი.
  • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა.
  • კომპანია ბიომედი