მემორანდუმი შპს “ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრთან”

2018 წლის 20 სექტემბერს, ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდული სამეცნიერი გაერთიანებასა“ და შპს “ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრს“  შორის გაფორმდა ურთერთთანამშრომბლობის მემორანდუმი. მემორანდუმი მიზნად ისახავს საზოგადოებისათვის და ახალგაზრდებისათვის სასარგებლო საქმიანობის წარმართვას, რაც გულისხმობს  ფსიქიატრიისა და ნარკოლოგიის მნიშვნელოვან საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, ახალგაზრდების ჩაბმას სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში და მათში შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. მემორანდუმის თანახმად მხარეები ითანამშრომლებენ საგანმანათლებლო პროექტების, კერძოდ…