უხილავი ძალა, ამოცანებით მიზნამდე!

„დასაბამიდან იყო სიტყვა“ და ამ სიტყვას უდიდესი დატვირთვა რომ აქვს ეს არაერთხელ თქმულა! ახლა კი, სწორედ სიტყვით ვეცდებით იმ ამაგის, ღვაწლის გამოთქმას, რომელიც უკავშირდება კონფერენცია „გლობალური ჯანმრთელობა და მედიცინის“ ორგანიზებას. მეცნიერება, რომ შემოქმედებითი პროცესია, ალბათ, ამაში დამეთანხმება ჩვენი მსმენელი, მხედველი და რომ მას ძალიან სათუთი, დეტალებზე ორიენტირებული მიდგომა სჭირდება. მით უმეტეს, როცა ახალგაზრდებს ეხება საქმე…