პროექტი ONCO2017 დასრულებულია

2018 წლის 21 იანვარს გაიმართა “ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანების“ (YSU) საერთაშორისო პროექტი ონკოლოგიაში – Onco2017-ის დასკვნითი კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სტუდენტებმა ქვეყნის 10 სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან, მათ შორის – რეგიონებიდან. პროექტის მოკლე ანგარიში და დასკვნითი კონფერენციის პროგრამა მოცემულია ჩვენს ვებ-გვერდზე. პროექტი 2017 წლის აპრილში დაიწყო და მონაწილეობა მიიღო 100-მდე სტუდენტმა. თითოეული უნივერსიტეტიდან შეირჩა საუკეთესო მონაწილეები, რომლებმაც თავიანთი…