სტრუქტურული ცვლილებები YSU-ში

ახალგაზრდულ სამეცნიერო გაერთიანებაში განხორციელდა სტრუქტურული ცვლილებები. დღეს, 2018 წლის 16 იანვარს, ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანების პრეზიდენტმა საიდ აჯიანცმა პრეზიდენტობის პოსტი დაუთმო ვიცე-პრეზიდენტ ვახტანგ თებიძეს. მოგეხსენებათ, რომ 2015 წლის ოქტომბერში საიდ აჯიანცმა დააფუძნა ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანება და ის ამ დროიდან ორგანიზაციის პრეზიდენტის, ხოლო ვახტანგ თებიძე კი – ვიცე-პრეზიდენტის პოზიციას იკავებდა. დღეს საიდ აჯიანცმა ოფიციალურად გადასცა საპრეზიდენტო პოსტი…