ანტიმიკრობული რეზისტენტობა და ჰოსპიტალური ინფექციები, როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის გლობალური პრობლემა

გიორგი კირთაძე, ნინი დვალი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამა, III კურსი.