კონფერენცია “გლობალური ჯანმრთელობა და მედიცინა”: პროგრამა

კონფერენციის შესახებ ზეპირი მოხსენებები 16:00 – 16:30 – კონფერენციის გახსნა ვახტანგ თებიძე – ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანება, მიზნები და საქმიანობა. გიორგი გაგუა – გლობალური ჯანმრთელობა და მედიცინა, კონფერენციის მიზნები და აქტუალობა. 16:30 – 17:15 – პირველი სესია გიორგი კირთაძე, ნინი დვალი – “ანტიმიკრობული  რეზისტენტობა და  ჰოსპიტალური ინფექციები, როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის გლობალური პრობლემა” Mohammad Adnan Anwar, Saif…