ტუბერკულოზი – საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გლობალური საფრთხე და საქართველოში მისი დაძლევის გზები

ნინო ძაგანია II კურსი, პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია. სამეცნიერო ხელმძღვანელები: მ.მ.დ ნესტან ტუკვაძე, მ.მ.დ. მაკა ზარნაძე