აქცია ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღის აღსანიშნავად

ფლაიერის ჩამოტვირთვა        ყოველი წლის 10 ოქტომბერს აღინიშნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე. ყოველწლიურად განიხილება ამ სფეროში არსებული პრობლემები, ასევე, იმართება სხვადასხვა სახის აქტივობები საზოგადოების ინფორმირებულობისა და ცნობიერების დონის ასამაღლებლად. 2016 წლის 10 ოქტომბრის თემაა პირველადი ფსიქოლოგიური დახმარება. ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევები წარმოადგენს თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას, მისი გადაჭრა მხოლოდ მედიცინის საშუალებით ვერ მოხერხდება,…