კონფერენციის შესახებ

ზეპირი მოხსენებები

16:00 – 16:30 – კონფერენციის გახსნა

  1. ვახტანგ თებიძე – ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანება, მიზნები და საქმიანობა.
  1. გიორგი გაგუა – გლობალური ჯანმრთელობა და მედიცინა, კონფერენციის მიზნები და აქტუალობა.

16:30 – 17:15 – პირველი სესია

  1. გიორგი კირთაძე, ნინი დვალი – “ანტიმიკრობული  რეზისტენტობა და  ჰოსპიტალური ინფექციები, როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის გლობალური პრობლემა”
  1. Mohammad Adnan Anwar, Saif Ali Rustum – “Mental health issues among female and child refugees”
  1. Nilaja Grune, Guylain Alcantra – “GERD symptoms and risk-factors among multinational medical students”

17:20-18:00 – შესვენება

17:30-17:55 – პოსტერები

18:00-18:45 – მეორე სესია

1.ნინო ძაგანია – “ტუბერკულოზი – საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გლობალური საფრთხე და საქართველოში მისი დაძლევის გზები”

2.Karen Shabano Stalin – “Recreational drug use and Mental health: the dilemma of Medical Marijuana”

3.Shaktheeswari Ravi-”The Refugee Crisis-Global Health & Human Catastrophe”

18:45 – კონფერენციის დახურვა

პოსტერული პრეზენტაციები

1.SAIF TAWFEEQ-”The Combined Effects of Obesity, Abdominal Obesity and Major Depression/Anxiety on Health-Related Quality of Life: the LifeLines Cohort Study”
2.Sukanya Pati, Sri Ramani Peesapati, Tushar Digambar Shahare – “SCHIZOPHRENIA: MYTH VS.TRUTH”

3.Mohamed Afzana Mohamed Ismail, Raisa Pawirotaroeno, Mahima Pradhan-”Medical Breakthroughs on Autism”
4.ნიკა ათანელოვი, ნინო ბერიაშვილი, ნინო ბენიძე – “ცირკადული რიტმის დარღვევით გამოწვეული ქრონიკული სტრესის პრევენცია კრეატინით”
5.Sherin Shaji, Zeenath Ghouskhan, Ansa Kuriakose – “REVIEW OF NEW MODALITIES TO PREVENT DEPRESSION”

6.Aymen kareem Almajmaie, Omar quhtuba Mohammed -” HEALTH PROMOTION IN CANCER”
7.Humam Adnan Mohammed  AL-Obaidi, Djamiel Ahmad Koesni- “Emergence of multi-drug resistant Neisseria gonorrhoeae – Threat of global rise in untreatable sexually transmitted infections”
8. ბარბარე გელაშვილი, თათია კვანტალიანი, ალექსი პაპიაშვილი -” მიწისპირა ოზონის დონის გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე”